รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. รับโล่รางวัล ประกาศสดุดีเกียรติ ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปี 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562