นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 clip viral
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. รับโล่รางวัล ประกาศสดุดีเกียรติ ครุฑทอง “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปี 2562