นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนางงามหาดสำราญ ประจำปี 2562
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 clip viral