มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)
นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนางงามหาดสำราญ ประจำปี 2562