ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา