มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Macro Horeca Challenge 2019
มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest)