นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ เมนูผัดไทย งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดตรัง
มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน รายการ Macro Horeca Challenge 2019