คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SDU Smart Game 2019 ขยายวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2562