ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมีนาคม 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์โฆษณาธนาคารออมสินให้ถูกใจ GEN Z”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445
ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา