สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการแกะสลักผัก ผลไม้ และการจัดจานแบบประณีตศิลป์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดแนวคิด สร้างห้องสมุคคู่กับร้านกาแฟ