มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนคนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนจริงสำหรับการฝึกช่วย ชีวิตชั้นสูงครบวงจร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง