ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนจริงสำหรับการฝึกช่วย ชีวิตชั้นสูงครบวงจร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน หอพักนักศึกษารวม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง