เมื่อวันที่​ 4​ มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา​ ผศ.ปิยาณีย์​  เพชรศรีช่วง  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทำอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้าน​ในรายวิชาภูมิปัญญาชาวบ้านกับการบริหารงานท้องถิ่น ของนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ ณ​ ห้อง​ปฏิบัติการอาหาร​ 2​โดยได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.อบ​ แก้วชูเสน​ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐประศาสนศาสตร์​ ร่วมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและให้แนวทางแก่นักศึกษา ในการนำอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้านไปพัฒนาท้องถิ่นเมนูอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมหัวบอน​ ข้าวไรซ์เบอรี่​ปลอดสารพิษ​ จาก​ต.เขาวิเศษ ข้าวพื้นเมืองพันธุ์เบายอดม่วง​ ปลอดสารพิษ​  จากต.วังคีรี แกงไตปลา​ แกงเลียงพื้นบ้าน​  น้ำพริกตะไคร้ ยำผักกูดสมุนไพร​ ผักเหมียงลวกกะทิ​ พร้อมผักเหนาะ ของหวาน​ สาคูน้ำกะทิ​ และขนมด้วง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง​ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Breastfeeding: From Basic to Innovation”
TCAS 62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง