ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน หอพักนักศึกษารวม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองทารกแรกเกิดเสมือนจริงสำหรับการฝึกช่วย ชีวิตชั้นสูงครบวงจร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งมุ้งลวด เสริมราวกันตกสแตเลส และงานเบ็ดเตล็ดทั้วไป (อาคารหอพักนักศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง