ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งผ้าม่าน หอพักนักศึกษารวม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "Reflective Learning"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งมุ้งลวด เสริมราวกันตกสแตเลส และงานเบ็ดเตล็ดทั้วไป (อาคารหอพักนักศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง