ประกาศงดอบรมใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 15-24 มีนาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำรชนิดม้วนใหญ่ ๒ ชั้น เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย สวนดุสิต,ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธรและบัณฑิตวิทยาลัย(สี่แยกสวนรื่นฤดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง