กองพัฒนานักศึกษา มสด. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ และขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเทศน์ทศชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สร้างพลังกาย พลังใจ อยู่อย่างไรกับภาวะสมองเสื่อม”