กองพัฒนานักศึกษา มสด. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ และขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และเทศน์ทศชาติชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1