ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศงดอบรมใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 15-24 มีนาคม 2562