หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ Footwear & Recreation Technology Research Institute (FRT) ประเทศไต้หวัน ซึ่งเข้ามาประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำเสนอโครงการ  Design 2 Business Startup Boot Camp 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเฟ้นหานักคิดหรือนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อไปศึกษาดูงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และดำเนินธุรกิจในประเทศไต้หวัน ณ ​ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัด “โครงการสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นใต้ กรณีศึกษาโรตีเมืองตรัง”