โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Feel the beat (Dance) เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้พัฒนาบุคลิกภาพ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเต้นรำที่สร้างสรรค์ รวมถึงทำให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการเต้นรำในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่มาของเสียง เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดเสียงจากสิ่งต่างๆ รอบตัว รวมถึงยังสามารถประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆ เพื่อเลียนเสียงจักจั่น และสามารถเปรียบเทียบการเกิดเสียงจากการหมุนของเล่นเลียนเสี่ยงจักจั่นที่แตกต่างกันได้ ณโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี  วันที่ 15 มีนาคม 2562   

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62