มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 1 : Mighty world เพราะความรู้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม Feel the beat (Dance) เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้พัฒนาบุคลิกภาพ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการเต้นรำที่สร้างสรรค์ รวมถึงทำให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการเต้นรำในชีวิตประจำวัน กิจกรรม  Exploring animate and inanimate objects เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งของที่มีชีวิต และสิ่งของที่ไม่มีชีวิต ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Open house “โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ครูปฐมวัย สวนดุสิตนครนายก” (วันที่ 2)
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 วันที่ 15 มี.ค. 62