ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองบริหารงานบุคคลขอฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา