คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Thailand Culinary Academy คว้ารางวัล  Most outstanding cuisine chef award 2019 และได้รับ 3 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน  5 เหรียญทองแดง และ  1 รางวัลชมเชย  ในการแข่งขันรายการ   Penang International Halal Chef Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562  ณ  Spice Arena  ปีนัง  ประเทศมาเลเซีย 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 6(26)ครั้งที่ 2/2562 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 (วันที่ 21 มี.ค. 62)