อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร รายการ Penang International Halal Chef Challenge 2019
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Makro Horeca Challenge 2019 Mystery Box ระดับภาคเหนือ