สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. เข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ เมนูผัดไทย งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดตรัง