ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น Fusion Food Competition