ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานโยบายตลาดแรงงานและการจ้างงาน-สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

นักศึกษาสาขาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. ร่วมกับ มสธ. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร รายการ Penang  International  Halal  Chef  Challenge  2019