SDU Service Center กองประชาสัมพันธ์  จัดกิจกรรมสวนดุสิตจัดให้ ครั้งที่ 2  หัวข้อ “พี่เชฟขอเบิ้ล ชวนกันมาเม้าท์” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ตามความต้องการของผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 30 คน

งานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้ส่งตัวแทนรุ่นพี่นักศึกษา คือ นายณรงฤทธิ์ แซ่ขอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน บอกเล่าชีวิตเด็กเรียนเชฟ  รวมถึงได้เข้าชมบรรยากาศการเรียนมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ชิมเค้กกล้วยหอม  , สวนดุสิต Home bakery ชิมท๊อฟฟี่เค้ก และน้ำดื่มจากสวนดุสิตโพล  กิจกรรมสวนดุสิตจัดให้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

กิจกรรมสวนดุสิตจัดให้จะหมุนเวียนแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ให้กับผู้สนใจซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เทคนิคการเลือกคณะฯ การเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 Admission และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ติดตามการจัดกิจกรรมนี้ผ่านทาง Facebook : Suan Duist University สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2244-5555 

กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 2
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562