ตารางการข่งขันโครงการเสริมสมรรถนะนักศึกษา​ (​กีฬา​ กีฬา​ เป็นยาวิเศษ​) 2562-กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมทัวร์จำลอง โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
SDU Service Center กองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดกิจกรรม “สวนดุสิตจัดให้” ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. TCAS’62 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ