ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตารางการแข่งขัน โครงการเสริมสมรรถนะนักศึกษา​ (​กีฬา​ กีฬา​ เป็นยาวิเศษ​) 2562-กองพัฒนานักศึกษา