ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ในการบรรยายโครงการอบรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในชื่อหัวข้อ “คนสุข งานเสร็จ ความสำเร็จ ด้วย 5 ส” ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี