มูลนิธิ 60 ปี การเรือน-สวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2561 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
“เอสม่อน” กัญญ์วรา แก้วจีน คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss International Queen 2019