มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 (ฟรี)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโพลีและซ่อมกำแพงกระเบี้อง บริเวณครัวผลิตอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเาจาะจง