ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเก้าอี้เล็คเชอร์ และชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมือง) มายังมหาวิทยา ลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโพลีและซ่อมกำแพงกระเบี้อง บริเวณครัวผลิตอาหาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเาจาะจง