รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน The 47th International Exhibition of Inventions of Geneva โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร และแป้งต้านอนุมูลอิสระที่มีการเติมสารสกัดไลโคปีน และอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าในรูปแบบผงแห้งที่มีสารสกัดจากขมิ้นชัน ไพร และว่านนางคำ และผลิตภัณฑ์ครีมลดเรือนริ้วรอยจากสารสกัดดอกกล้วยไม้ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562    
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 (วันที่ 5 เม.ย. 62)