ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเก้าอี้เล็คเชอร์ และชุดโต๊ะ ๔ ที่นั่ง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอเมือง) มายังมหาวิทยา ลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 (ฟรี)