ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง