สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำทีมนักวิจัยชั้นนำร่วมจัดบูธนำเสนอนวัตกรรมจากผลงานวิจัย ในงานแสดงผลงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในธีม งานวิจัยและนวตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยมีนวัตกรรมจากผลงานวิจัยด้านอาหารจำนวนมาก ประกอบด้วย 1) หมั่นโถวจากแป้งเสริมไลโคปีนต้านอนุมูลอิสระ 2) ฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหาร จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ 3) เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย จากผลงานวิจัยของ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา และคณะ 4) ผัดไทยเพื่อสุขภาพ 5) กาแฟ 3-in-1 เสริมจมูกถั่วเหลือง จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ และคณะ และ 6) ซอสพริกผงกึ่งสำเร็จรูป จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษม และคณะ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก 

บัณฑิตวิทยาลัย มสด. จัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร
มสด.ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 1 วันที่สอง)