มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองอาคารสถานที่ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ช่วยกัน ปิดไฟ ปิดน้ำ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)
มสด. ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 1 วันที่ 3)