โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing Egg  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  กิจกรรม ตกไม่แตก เด็กๆจะได้เรียนรู้วัสดุต่างๆ รวมถึง คุณสมบัติของวัสดุ สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการห่อไข่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แตก จากการโยนลงมาจากที่สูง   กิจกรรม Rocking Doll เด็กๆจะได้สนุกกับงานประดิษฐ์และงานศิลปะ ได้นำเสนอรูปแบบของการออกแบบโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการที่หลากหลายให้เป็นตุ๊กตา Rocking Doll ที่น่ารักในรูปแบบของตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง วันที่ 11 เมษายน 2562

กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 13(70)/2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 11 เม.ย. 62)