ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบ Mobile Application ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนเมษายน 2562 ในโจทย์ “ประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445