มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลระดับโลกจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยอาจารย์  ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมเครื่องสำอางที่ใช้นวัตกรรมการสกัดแบบ Ultrasonic มาสกัดกล้วยไม้ไทยเป็น “ออร์คิด เอสเซน บูสเตอร์ แอนไทน์ เอจจิ้ง พลัส” และการ Encapsulation ด้วย biopolymer มาเป็นโฟมล้างหน้าสมุนไพรชนิดผง “เคอคูมา คลีนซิ่ง แคปซูล” อีกทั้งเป็นผลงานนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางเพียง 2 ชิ้นในงานที่ได้รับเหรียญทองในครั้งนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า โรงเรียนการเรือน สามารถคว้ารางวัล 2 เหรียญเงินนวัตกรรมด้านอาหาร ได้แก่ การใช้เทคนิค Encapsulate ระดับโมเลกุลกับ Lycopene ทำให้ได้เป็นนวัตกรรมแป้งต้านอนุมูลอิสระ สำหรับทำขนมหรือเบเกอรี่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และนวัตกรรมฟิล์มพลาสติกชีวภาพถนอมอาหารที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านอาหารสู่อุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Game based Learning : Latest Trend Education 2019 “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”
คณะวิทยาการจัดการ มสด. เข้าเยี่ยมชมกิจการไทยรัฐทีวีช่อง 32 เอชดี