คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(SDU Professional Standards for Faculties : SDUPSF) ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Game based Learning : Latest Trend Education 2019 “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมฮาลาล 1 ชั้น 2 อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562
มสด. คว้ารางวัลระดับโลกจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”