ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.00น. – 09.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Game based Learning : Latest Trend Education 2019 “เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น”