นางสาวนฤมล คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 จากการประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 7(27)/2562
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 (วันที่ 17 เม.ย. 62)