นักศึกษาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. ชนะเลิศอันดับ 1 เทพีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562
นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8