ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD)
มสด. คว้ารางวัลระดับโลกจากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”