โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาในหัวข้อค้นหาตัวตน ค้นพบความสุข จัดโดยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักศึกษาศูนย์ฯ หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมเก็บรักษ์ครั้งที่ 4 โดย โตโน่ ภาคิน พร้อมเพื่อนศิลปินดารานักแสดง