คลิกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Becoming A Boss “The secret behind my success”

ศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate สู่การจัดการจัดการเรียนรู้ Education 4.0
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกาย สำหรับนักเรียน ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก