ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา V1 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี