โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ Suan Dusit Summer Camp 2019 Theme 2 : Amazing eggs ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ “กิจกรรม Why eggs” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ รูปร่างลักษณะ และที่มาของไข่ชนิดต่างๆ อาทิ ไข่เต่า ไข่นกกระทา ไข่ปลา ไข่กบ และไข่งู ได้พัฒนาทักษะทางภาษา และความสามารถในการจำ ผ่านการสังเกตและบอกชื่อไข่ชนิดต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจากการทำกิจกรรมเส้นทางของไข่ โดยให้เด็กเป่าไข่จำลองไปในทิศทางที่กำหนด และได้เรียนรู้ประโยชน์ของไข่ จากการทำกิจกรรมในรูปแบบ Cooking  เมนูแซนวิชสลัดไข่ “กิจกรรม ไข่แตกแหวกหน้า” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสุนทรียภาพ ผ่านการทำผลงานศิลปะในรูปแบบการวาดภาพ และการฉีกกระดาษให้เป็นรูปร่างตามที่กำหนด ทำให้เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมถึงได้ฝึกสมาธิและการใส่ใจในรายละเอียดการสร้างผลงานของตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก วันที่ 30 เมษายน 2562